ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Anatomi
 • Doktora Selçuk Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Selçuk Üniversitesi-Anatomi A.B.D.
 • Üniversite Selçuk Üniversitesi-Selçuklu Tıp Fakültesi

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Anatomi
 • Doktora Selçuk Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Selçuk Üniversitesi-Anatomi A.B.D.
 • Üniversite Selçuk Üniversitesi-Selçuklu Tıp Fakültesi
 • Esenlik E, Sener EH, Yılmaz HH, Malas MA,Cephalometric investigation of craniomaxillofacial structures during the prenatal period: A cadaver study, 2014
 • Esenlik Elçin, Şener Emine Hilal, Yılmaz Hasan Hüseyin, Malas Mehmet Ali,Cephalometric investigation of craniomaxillofacial structures during the prenatal period: A cadaver study, 2014
 • Esenlik Elçin, Şener Emine Hilal, Yılmaz Hasan Hüseyin, Uğuz Ceren, Malas Mehmet Ali,Morphometric Evaluation of Craniofacial and Alveolar Arch Structures in Anencephalic Human Fetuses: A Cadaveric Study, 2013
 • Esenlik E, sener eh, yilmaz hh, uguz c, malas ma,Morphometric Evaluation of Craniofacial and Alveolar Arch Structures in Anencephalic Human Fetuses: A Cadaveric Study., 2013
 • Cankara Neslihan, Desdicioglu Kadir, Evcil E. Hilal, Malas Mehmet Ali,The impact of prefertilization chronic mild stress on postnatalmorphometric development (vol 25, pg 165, 2012)-Erratum, 2012
 • Esenlik E, Sener EH, Koçer GŞ, Malas MA,An investigation into the morphometric developments of the maxillary and mandibular arches during the fetal period. Cleft Palate Craniofac J. 2012 Jan;49(1):60-72. doi: 10.1597/10-238. Epub 2011 Apr 8. PMID:21476830 [PubMed - in process], 2012
 • Cankara Neslihan, Malas Mehmet Ali, Evcil E. Hilal, Desdicioğlu Kadir,The impact of prefertilization chronic mild stress on postnatal morphometric development, 2012
 • Cankara Neslihan, Malas Mehmet Ali, Evcil E. Hilal, Desdicioğlu Kadir,The impact of prefertilization chronic mild stress on postnatal morphometric development, 2012
 • Cankara Neslihan, Malas Mehmet Ali, Evcil E. Hilal, Desdicioğlu Kadir,The impact of prefertilization chronic mild stress on postnatal morphometric development, 2012
 • Desdicioglu Kadir, Cankara Neslihan, Evcil Emine Hilal, Desdicioglu Raziye Malas Mehmet Ali,Effects of Dimenhydrinate and Ondansetron Used in Pregnant Rats onPostnatal Morphometric Development, 2011
 • Esra Koyuncu, Osman Sulak, Gülnur Özgüner, Neslihan Cankara, Soner Albay, M. Ali Malas,Fetal dönemde femur distalinin morfometrik gelişimi, 2011
 • Esra Koyuncu, Osman Sulak, Gülnur Özgüner, Neslihan Cankara, Soner Albay, M. Ali Malas,Fetal dönemde femur distalinin morfometrik gelişimi, 2011
 • Sulak Osman, Özgüner Gülnur, Malas Mehmet Ali,Size and location of the kidneys during the fetal period, 2011
 • Albay Soner, Malas Mehmet Ali, Koyuncu Esra, Evcil Emine Hilal,Morphometry of the gallbladder during the fetal period, 2010
 • Desdicioğlu K, Evcil EH, Uğuz C, Malas MA,Intramusculer seyreden iki farklı nervus suralis olgusu, 2010
 • Desdicioğlu K, Cankara N, Evcil EH, Desdicioğlu R, Kapucuoğlu N, Malas MA,Hamile ratlarda kullanılan dimenhydrinate ve ondansetronun postnatal donemdeki rat organlarında oluşturacağı etkilerin histopatolojlk yönden araştırılması, 2010
 • Şener EH, Uzun A, Malas MA,Maternal obezitenin fetusun prenatal ve postnatal gelişimi üzerine etkileri, 2010
 • Emine Hilal Evcil, Mehmet Ali Malas, Kadir Desdicioğlu,Review of 13 fetal cases with hepatic veins opening variously into the inferior vena cava within the diaphragm, 2010
 • Kadir Desdicioğlu, Kemal K Bozkurt, Ceren Uğuz, E Hilal Evcil, Mehmet A Malas,The morphometric development sphincter oddi in the human fetus during the fetal period: Microscopic study., 2010
 • Desdicioglu K, Cankara N, Evcil EH, Desdicioglu R, Malas MA,Effects of Dimenhydrinate and Ondansetron Used in Pregnant Rats on Postnatal Morphometric Development., 2010
 • Albay Soner, Malas Mehmet Ali, Koyuncu Esra, Evcil Emine Hilal,Morphometry of the gallbladder during the fetal period, 2010
 • Desdicioğlu Kadir, Cankara Neslihan, Evcil Emine Hilal, Desdicioğlu Raziye Kapucuoğlu Nilgün Malas Mehmet Ali,Hamile ratlarda kullanılan dimenhydrinate ve ondansetronun postnatal donemdeki rat organlarında oluşturacağı etkilerin histopatolojlk yönden araştırılması, 2010
 • Albay Soner, Malas Mehmet Ali, Koyuncu Esra, Evcil Emine Hilal,Morphometry of the gallbladder during the fetal period, 2010
 • Koyuncu Esra, Malas Mehmet Ali, Albay Soner, Cankara Neslihan, Karahan Nermin,The development of fetal pylorus during the fetal period, 2009
 • Desdicioglu K., Malas M.A., Evcil E.H.,Development of the Fetal Duodenum: A Postmortem Study, 2009
 • Desdicioglu K., Malas M.A., Evcil E.H.,Development of the Fetal Duodenum: A Postmortem Study, 2009
 • Koyuncu Esra, Malas Mehmet Ali, Albay Soner, Cankara Neslihan, Karahan Nermin,The development of fetal pylorus during the fetal period, 2009
 • Evcil EH, Malas MA,Gebelikte beslenmenin fetal büyüme üzerine etkileri, 2008
 • Malas MA, Doğan Ş, Evcil EH,Yenidoğan - Beş Yaş Arası Çocuklarda ve 16-60 Yaş Arası Erişkinlerde 2.-4. Parmak Oranının Araştırılması, 2008
 • Sulak O, Cankara N, Malas MA, Cetin E, Desdicioglu K.,Anatomical development of the normal urachus during the fetal period., 2008
 • Cankara Neslihan, Malas Mehmet Ali,Maternal stresin prenatal ve postnatal gelişim üzerine olan etkileri, 2008
 • Mehmet Ali MALAS, Şevkinaz DOĞAN, Emine Hilal EVCİL, Kadir DESDİCİOĞLU,Yenidoğan - Beş Yaş Arası Çocuklarda ve 16-60 Yaş Arası Erişkinlerde 2.-4. Parmak Oranının Araştırılması, 2008
 • Sulak Osman, Cankara Neslihan, Malas Mehmet A., Cetin Esra Desdicioglu Kadir,Anatomical development of the normal urachus during the fetal period, 2008
 • Desdicioglu K. , Malas M. A. , Evcil E. H.,Foetal development of the pancreas, 2008
 • Sulak O., Cankara N., Malas M.A., Koyuncu E., Desdicioglu K.,Anatomical development of urinary bladder during the fetal period, 2008
 • Malas Mehmet Ali, Evcil Emine Hilal, Desdicioglu Kadir,Size and location of the fetal diaphragm during the fetal period in human fetuses, 2007
 • Üngör Bahadır, Malas Mehmet Ali, Sulak Osman, Albay Soner,Development of spleen during the fetal period, 2007
 • Sulak O., Cosar F., Malas M. A., Cankara N. Cetin E. Tagil S. M.,Anatomical development of the fetal uterus, 2007
 • Üngör Bahadır, Malas Mehmet Ali, Sulak Osman, Albay Soner,Development of spleen during the fetal period, 2007
 • Malas MA, Desdicioğlu K, Cavkara N, Evcil EH, Özgüner G,Fetal dönemde fetal yaşın belirlenmesi, 2007
 • Sulak O, Cosar F, Malas MA, Cankara N, Cetin E, Tagil SM.,Anatomical development of the fetal uterus, 2007
 • Malas Mehmet Ali, Desdicioğlu Kadir, Cankara Neslihan, Evcil Emine Hilal Özgüner Gülnur,Fetal dönemde fetal yaşın belirlenmesi, 2007
 • Malas Mehmet Ali, Evcil Emine Hilal, Desdicioglu Kadir,Size and location of the fetal diaphragm during the fetal period in human fetuses, 2007
 • Sulak O., Cosar F., Malas M.A., Cankara N., Cetin E., Tagil S.M.,Anatomical development of the fetal uterus, 2007
 • Malas Mehmet Ali, Üngör Bahadır, Tağıl S. Murat, Sulak Osman,Determination of dimensions and angles of mandible in the fetal period, 2006
 • Cetin E, Malas MA, Albay S, Cankara N,The development of stomach during the fetal period, 2006
 • Ungor B, Malas MA, Albay S, Cetin E, Desdicioglu K, Karahan N.,The proportions of the white and red pulps of the human fetal spleen., 2006
 • Ungor B, Malas MA, Albay S, Cetin E, Desdicioglu K, Karahan N.,The proportions of the white and red pulps of the human fetal spleen., 2006
 • Cetin E, Malas MA, Albay S, Cankara N.,The development of stomach during the fetal period., 2006
 • Sulak O, Malas MA, Esen K, Cetin E, Tagil SM.,Size and location of the fetal ovary, 2006
 • Sahin O, Sulak O, Yucel Y, Uz E, Eren I, Yılmaz HR, Malas MA, Altuntas I, Songur A.,Lithium-induced lung toxicity in rats: The effect of caffeic acid phenetyl ester (CAPE)., 2006
 • Malas Mehmet Ali, Dogan Sevkinaz, Hilal Evcil E., Desdicioglu Kadir,Fetal development of the hand, digits and digit ratio (2D:4D), 2006
 • Malas MA, Üngör B, Sulak O, Albay S, Evcil EH, Çetin E,Fetal dönemde toraks ve abdomen arasındaki büyüme oranları, 2005
 • Sulak O , Albay S , Tagil SM , Malas MA,Ovarian arteries with bilateral unusual courses, 2005
 • Albay S , Malas MA , Cetin E , Cankara N , Karahan N,Development of the liver during the fetal period, 2005
 • Sulak O , Albay S , Tagil SM , Malas MA,Ovarian arteries with bilateral unusual courses, 2005
 • Albay S, Malas MA, Cetin E, Cankara N, Karahan N.,Development of the liver during the fetal period., 2005
 • Malas MA, Doğan Ş, Evcil EH, Desdicioğlu K, Tağıl SM, Sulak O, Çetin E,Fetal dönemde üst ve alt ekstremite arasındaki büyüme oranları., 2005
 • Malas MA, Üngör B, Sulak O, Albay S, Evcil EH, Çetin E,Fetal dönemde toraks ve abdomen arasındaki büyüme oranları, 2005
 • Albay S, Malas MA, Cetin E, Cankara N, Karahan N.,Development of the liver during the fetal period. 2005 26(11):1710-5., 2005
 • Sulak O, Malas MA, Esen K, Cetin E, Ungor B, Tagil SM.,Uterine tube-ovary relationship and fimbrial development during the fetal period, 2005
 • Sulak Osman, Malas Mehmet Ali, Esen Kadriye, Çetin Esra Özgüner Habibe Meltem Cankara Neslihan,İnsan fetuslarında tuba uterina morfolojisi: Morfometrik ışık mikroskobu çalışması, 2005
 • Albay S, Malas MA, Cetin E, Cankara N Karahan N,Development of the liver during the fetal period, 2005
 • Mehmet Ali MALAS, Şevkinaz DOĞAN, Hilal EVCİL, Kadir DESDİCİOĞLU, Murat TAĞIL, Osman SULAK, Esra ÇETİN,Fetal dönemde üst ve alt ekstremite arasındaki büyüme oranları, 2005
 • Sulak O , Malas MA , Esen K , Cetin E , Ungor B , Tagil SM,Uterine tube-ovary relationship and fimbrial development during the fetal period, 2005
 • Ali Malas M., Sulak O., Gökçimen A., Sari A.,Development of the vermiform appendix during the fetal period, 2004
 • Malas Mehmet Ali, Aslankoç Rahime, Üngör Bahadır, Sulak Osman, Candir Özden,The development of large intestine during the fetal period, 2004
 • Oyar O., Yesildag A., Malas M. A., Gulsoy U. K.,Splenodiaphragmatic interposition of the descending colon, 2003
 • Malas MA, Sulak O, Üngör B, Çetin E, Albay S,Böbrek ile ilgili morfolojik yapı hacimlerinin stereolojik yöntemle araştırılması, 2002
 • Malas MA, Sulak O, Üngör B, Çetin E, Albay S,Tıp fakültesi öğrencilerinin anatomi dersi sınavlarındaki sistemlere göre başarı düzeylerinin değerlendirilmesi, 2002
 • Sulak O, Malas MA, Albay S, Çetin E, Üngör B,Unilateral musculus sternalis olgusu, 2002
 • Malas MA, Sulak O, Üngör B, Çetin E, Albay S.,Tıp fakültesi öğrencilerinin anatomi dersi sınavlarındaki sistemlere göre başarı düzeylerinin değerlendirilmesi. i 2002 9(2): 1-5., 2002
 • Malas MA, Salbacak A, Buyukmumcu M, Şeker M, Köylüoğlu B, Karabulut AK,An investigation of the Conus medullaris termination level during the period of fetal development to adulthood, 2001
 • Ahmet SALBACAK, Mustafa BÜYÜKMUMCU, Mehmet Ali Malas, Kağan Karabulut Muzaffer ŞEKER,An investigation of the conus medullaris termination level during the period of fetal development to adulthood., 2001
 • Gokcimen A, Akdogan M, Karaoz E, Ozguner F, Malas MA, Cicek E,Structural and biochemical changes in liver and renal tissues induced by an acute high dose of diclofenac sodium in rats”, Biomed Res., 11 (3), 293-302 (2000)., 2000
 • Malas M, Salbacak A, Sulak O,The growth of the upper and lower extremities of Turkish fetuses during the fetal period, 2000
 • Salbacak A, Buyukmumcu M, Malas MA, Karabulut, AK, Seker, M,An investigation of the conus medullaris and filum terminale variations in human fetuses, 2000
 • Malas MA, Şeker M, Salbacak A, Büyükmumcu M, Karabulut AK, Yardımcı C,The relationship between lumbosacral enlargement and Conus medullaris during the period of fetal development and adulthood, 2000
 • Salbacak A, Büyükmumcu M, Malas MA Karabulut AK, Şeker M,An investigation of the Conus medullaris and Filum terminale Variations in Human Fetuses, 2000
 • Mehmet Ali MALAS, Muzaffer ŞEKER, Ahmet SALBACAK, Mustafa BÜYÜKMUMCU, Kağan KARABULUT, C YARDIMCI,The relationship between the lumbosacral enlargement and the conus medullaris during the period of fetal development and adulthood., 2000
 • Ahmet SALBACAK, Mustafa BÜYÜKMUMCU, Mehmet Ali MALAS, Kağan KARABULUT,Muzaffer ŞEKER,An investigation of the conus medullaris and filum terminale variations in human fetuses., 2000
 • Malas MA, O Sulak, A Aler, F Öktem,Prematüre Yenidoğanlarda Kraniofasiyal Morfoloji, 1999
 • Kalkan E, Akhan G, Kalkan SS, Malas MA, Dağtekin A,,İnsan İntervertebral Disk Materyalinde Lipofussin Pigmenti, 1996
 • Malas MA, Kalkan E, Salbacak A, Köylüoğlu B, Dağtekin A,Erişkinlerde Normal Conus Medullaris Seviyesinin MRG ile Belirlenmesi, 1996
 • Malas MA, Kalkan E, Çetin H, Salbacak A, Köylüoğlu B,,Prematüre ve Yenidoğan Bebeklerde Conus Medullaris Vertebral Sonlanma Seviyesinin Karşılaştırılması, 1996
 • Kalkan E, Akhan G, Kalkan SS, Malas MA, Dağtekin A,İnsan İnvertebral Disk Öateryalinin Lipofussin Pigmenti, 1996
 • Malas MA, Salbacak A, Şeker M, Büyükmumcu M, Köylüoğlu B,Intumescentia Lumbosacralis’in Radyolojik Anatomisi., 1996
 • Kalkan E, Malas MA, Kalkan SS, Kaya N, Kaymaz H, Dağtekin A,İnsan İnvertebral Diskinin Yapı ve Fonksiyonları, 1995
 • Desdicioglu K. , Malas M. A. , Evcil E. H.,Foetal development of the pancreas, 1900
 • MALAS MEHMET ALİ, GİLROYUN ANATOMİ ATLASI, S:10, Palme, 2010
 • MALAS MEHMET ALİ, Temel Klinik anatomi, S:20, Güneş Kitabevi, 2005
 • MALAS MEHMET ALİ, Pre-Test, S:15, Güneş Kitabevi, 2003
 • aa, (17.12.2015), (aa)
 • Bilateral Kord Paralizilerinde Tiroid Kartilaj Penceresi Yaklaşımı İle Kord Ve Band Lateralizasyonu Yapılan Hastalarda Ses Kalitesinin Larengeal EMG, Videolarengostroboskopi, Ve Akustik Ses Analizi İle Değerlendirilmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (80000),17.5.2015
 • İNSAN FETUSLARINDA NERVUS SURALİS’E AİT MORFOMETRİK YAPININ ANATOMİK VE HİSTOLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (80000),14.5.2015
 • Yüksek Lisans tez projesi, Yönetici, Yönetici,,1.1.2011
 • doktora tez projesi, Yönetici, Yönetici,,1.1.2008
 • yüksek lisans tez projesi, Yönetici, Yönetici,,1.1.2005
 • münferit proje, Yönetici, Yönetici,,1.1.2005
 • Münferit proje, Yönetici, Yönetici,,1.1.2003
 • alt yapı projesi, Yönetici, Yönetici,,1.1.2003
 • yüksek lisans projesi, Yönetici, Yönetici,,1.1.2002
 • münferit, Yönetici, Yönetici,,1.1.2000
 • Süleyman demirel Üniversitesi, öğretim üyesi, Tam Zamanlı,
 • SSK, tabip, Tam Zamanlı,
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Profesör, Tam Zamanlı,

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Anatomi

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön