ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Mikrobiyoloji
 • Tıpta Uzmanlık SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
 • Üniversite Fırat Üniversitesi-Tıp Fakültesi

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Mikrobiyoloji
 • Tıpta Uzmanlık SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
 • Üniversite Fırat Üniversitesi-Tıp Fakültesi
 • Selçuk Kaya, Ayşegül Ergün, Ayşe Aynali, Tuba Öztürk, Süleyman Önal, Buket Cicioğlu Arıdoğan,Dışkı örneklerinde rotavirus pozitifliği ve mevsimsel sıklığının incelenmesi, 2013
 • Güneş. H., Çetin. E.S., Kaya. S., Cicioğlu Arıdoğan B,Investigation of reduced glycopeptid susceptibility among methicillin resistant staphylococci, 2012
 • Akcam M., Boyaci A., Pirgon O., Kaya S., Uysal S., Dundar N. B.,Therapeutic Effect of Metformin and Vitamin E Versus Prescriptive Diet in Obese Adolescents with Fatty Liver, 2011
 • Kaya S,Anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in rheumatoid arthritis, brucellar arthritis and Behcet’s disease., 2011, 5, 2975-79
 • Çetin ES, Tetik T, Kaya S, Arıdoğan BC,Polimiksin B’nin imipeneme dirençli Acinetobacter baumannii suşlarına karşı in-vitro aktivitesi., 2011
 • Cicioğlu Arıdoğan B, Sesli Çetin E, Yildirim M, Kaya S, Ceyhan AM, Demirci M, Savaş S, Ural O and Akkuş S,Anti-cyclic citrullinated peptide antibodies in rheumatoid arthritis, brucellar arthritis and Behcet’s disease., 2011
 • Emel SESLİ ÇETİN, Tülay TETİK, Selçuk KAYA, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN,Polimilsin B 'nin imipeneme dirençli Acinetobacter baumannii suşlarına karşı invitro aktivitesi, 2011
 • Yıldırım M, Ceyhan AM, Arıdoğan BC, Koç İG, Kaya S,Psoriasis ve Parvovirus B19 enfeksiyonu arasındaki ilişkinin araştırılması., 2010
 • Sesli Çetin E, Us E, Güneş H, Kaya S, Tekeli A, Demirci M,Investigation of Panton-Valentine leukocidin expressing Staphylococcus aureus colonization among children in a child care center, 2010
 • Demirci M, Kaya S, çetin ES, Arıdogan BC, Onal S, Korkmaz M,Seroepidemiological Investigation of Toxocariasis in the Isparta Region of Turkey., 2010
 • Kaya S, Demirci M, Cetin ES, Cicioğlu-Arıdoğan B,Şahin M,Taş T,Korkmaz M,Investıgation Of The Presence Of Autoantibodies in Patients With Toxocariasis., 2009
 • Cicioğlu Arıdoğan B., Kaya S., Çetin ES., Taş T., Demirci. M,Evaluation of eosinophil cationic protein levels with clinical symptoms and laboratory findings of patients with cystic echinococcosis, 2009
 • Kaya S, Demirci M, Cetin ES, Arıdoğan B.C,Şahin M., Korkmaz M,Autoantibodies in Patients with Fasciolosis Source, 2009
 • Çetin ES, Tetik T, Kaya S, Arıdoğan BC,Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa izolatlarında metallo-beta-laktamaz üretiminin dört farklı fenotipik yöntemle araştırılması, 2009
 • Arıdoğan BC, Kaya S, Çetin ES, T Taş, M Demirci,Kistik Ekinokokkozisli hastalarda Eozinofilik Katyonik Protein Düzeylerinin Semptom ve Laboratuvar Bulgularıyla Birlikte Değerlendirilmesi, 2009
 • Kaya S, Çetin ES, Sütcü R, B Cicioğlu Arıdoğan, MC Cüre, M Demirci,Kist hidatidli hastaların serumlarında adenozin deaminaz aktiviteleri, 2009
 • Kaya S, Demirci M, Cetin ES, BC Arıdoğan, M Sahin, T Taş, M Korkmaz,Toksokariazisli hastalarda otoantikor varlığının araştırılması, 2009
 • Kaya S, Kesbiç H, Alanoğlu G, Arıdoğan BC, Çetin ES, Taş T, Demirci M,Kan Donörlerinde İzole Hepatit B Virus Core Antikorlarının Araştırılması, 2009
 • Kaya S., E. Sesli Çetin, R. Sütcü, B. Cicioğlu Arıdoğan, M.C. Cüre, M. Demirci,Kist hidatidli hastaların serumlarında adenozin deaminaz aktiviteleri., 2009
 • Çetin E.S., T. Tetik, S. Kaya, B.C. Arıdoğan,Acinetobacter baumannii ve Pseudomonas aeruginosa izolatlarında metallo-beta-laktamaz üretiminin dört farklı fenotipik yöntemle araştırılması., 2009
 • Çetin E.S., Güneş H., Aynali A., Kaya S., Cicioğlu Arıdoğan B., Demirci M.,Makrolid-Linkozamid-Streptogramin B Direnci Gözlenen Klinik Stafilokok İzolatlarında Fusidik Asidin İn-Vitro Aktivitesinin Değerlendirilmesi, 2008
 • Cetin ES, Gunes H, Kaya S, Arıdoğan B.C.,Demirci M,Macrolide-lincosamide-streptogramin B resistance phenotypes in clinical staphylococcal isolates, 2008
 • E Sesli Çetin, H Güneş, A Aynali, S Kaya, B Cicioğlu Arıdoğan, M Demirci,Makrolid-Linkozamid-Streptogramin B Direnci Gözlenen Klinik Stafilokok İzolatlarında Fusidik Asidin İn-Vitro Aktivitesinin Değerlendirilmesi, 2008
 • Kaya S,Çocuk Hastalardan Alınan Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Dirençleri, FIRAT TIP DERGİSİ, 2007, 1, 34-36
 • Kaya S., Cicioğlu-Arıdoğan B., Çetin E.S., . Adiloğlu A.K., Demirci M,Comparison of polimerase chain reaction and serological methods in the diagnosis of hepatitis C virus infection., 2007
 • Kaya S., Çetin E.S., Cicioğlu Arıdoğan B., Tetik T., Güneş H., Demirci M,Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus suşllarının telitromisine duyarlılıkları., 2007
 • Kaya S., Cicioğlu Arıdoğan B., Sütçü R., Demirci M,Hepatit G Virüs belirteçleri pozitif hastaların değerlendirilmesi, 2007
 • Cetin ES, Kaya S, Demirci M, Arıdoğan B.C,Comparison of the BACTED blood culture system versus conventional methods for culture of normally sterile body fluids, 2007
 • Kaya. S, Sutcu. R, Cetin. ES, Arıdoğan. BC, Delibaş. N, Demirci. M,Lipid peroxidation level and antioxidant enzyme activities in the blood of patients with acute and chronic fascioliasis, 2007
 • S Kaya, E Sesli Çetin, B Cicioğlu Arıdoğan, T Tetik, H Güneş, M Demirci,Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Staphylococcus Suşlarının Telitromisine Duyarlılıkları, 2007
 • Kaya S, Çetin ES, Arıdoğan BC, Tetik T, Güneş H, Demirci M,Çeşitli klinik örneklerden izole edilen staphylococcus suşlarının telitromisine duyarlılıkları, 2007
 • Kaya S, Cetin ES, Arıdoğan BC, Arıkan S, Demirci M,Pathogenicity of Blastocystis hominis, a clinical reevaluation., 2007
 • Kaya S., Sütcü R., Çetin E.S., Yılmaz N., Arıkan S., Cicioğlu Arıdoğan B., Delibaş N,Hepatit B Virus ile İnfekte Hastalarda Viral Yük ile Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimler Arasındaki ilişki., 2006
 • Çetin E.S., Kaya S., Güneş H., Cicioğlu Arıdoğan B., Demirci M,Hastanede yatan hastaların alt solunum yolu örneklerinden izole edilen bakteriler ve antibiyotiklere duyarlılıkları., 2006
 • Çetin E.S., Demirci M., Kaya S., Cicioğlu Arıdoğan B., Adiloğlu A.K., Göksu Y., Gönülateş N,Kan örneklerinden izole edilen Escherichia coli,Klebsiella pneumoniae ve Enterobacter suşlarının antibiyotiklere duyarlıkları, 2006
 • Çetin E.S., Kaya S., Tetik T., Cicioğlu Arıdoğan B,Klinik Örneklerden İzole Edilen Acınetobacter Baumannıı Suşlarının Örneklere Göre Dağılımı Ve Antibiyotik Duyarlılıkları., 2006
 • Çetin E.S., Kaya S., Taş T., Cicioğlu Arıdoğan B., Demirci M,Cerrahi Alan İnfeksiyonlarında Mikroorganizma Profili Ve Antibiyotik Duyarlılık Durumu, 2006
 • Kaya S, Sütcü R, Sesli Cetin E, Cicioğlu Arıdoğan B,Aktürk O,Delibaş N,Hepatit C virüs enfeksiyonu olan hastalarda viral yük ile malondialdehid ve antioksidan enzimlerin ilişkisi., 2006
 • Demir İ., Kaya S., Demirci M., Cicioğlu-Arıdoğan B,Isparta İli Sağlık Personelinde Hepatit B Virus Seropozitifliğinin Araştırılması., 2006
 • DEMİRCİ M, KAYA S, ÇETİN ES, ARIDOĞAN BC,KORKMAZ M,Eosinophil cationic protein in patients with fascioliasis: Its probable effects on symptoms and signs., 2006
 • Çetin ES, Kaya S, Tetik T, Arıdoğan BC,Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının örneklere göre dağılımı ve antibiyotik duyarlılıkları, 2006
 • Çetin ES, S Kaya, H Güneş, BC Arıdoğan, M Demirci,Hastanede yatan hastaların alt solunum yolu örneklerinden izole edilen etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları, 2006
 • Çetin ES, Kaya, Taş T, Arıdoğan BC , Demirci M,Cerrahi alan infeksiyonlarında mikroorganizma profili ve antibiyotik direnç durumu, 2006
 • Çetin ES, M Demirci, S Kaya, Arıdoğan BC, Adiloğlu AK , Göksu Y, Gönülateş N,Kan örneklerinden izole edilen Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae ve Enterobacter suşlarının antibiyotiklere duyarlıkları, 2006
 • Çetin E.S., KAYA S., Cicioğlu Arıdoğan B., Demirci M., Erdem B,Metastatik Meme Kanserli Hastada Sakral Dekübitis Ülserinden Salmonella enteritidis izolasyonu, 2006
 • Kaya S., Durmuş M., Cicioğlu Arıdoğan B., Kaya A., Demirci M,Göz Poliklinik Damlalarında Bulaşma ve Üreyen Stafilokoklarda Slime Faktör Aranması., 2005
 • Kaya S., Cicioğlu Arıdoğan B., Demirci M,Kan Vericilerinde Hepatit G Virus Prevalansı, 2005
 • Cetin ES, Kaya S, Demirci M, Arıdoğan B.C,Actinomyces meyeri isolation from synovial fluid of a patient with metastatic squamous cell lung carcinoma, 2005
 • Gülgün Tınaz, Seyhan Ulusoy, Buket Arıdoğan, Füsun Eroğlu, Selçuk Kaya,N-butanoyl-L-homoserine lactone (BHL) deficient Pseudomonas aeruginosa isolates from intensive care unit., 2005
 • Kaya S., Demirci M., Demirel R., Cicioğlu Arıdoğan B., Öztürk M., Şirin C,Isparta Şehir Merkezinde Bağırsak Parazitleri Prevalansı, 2004
 • Demirci M., Kaya S., Cicioğlu Arıdoğan B., Yönden C., Önal S,Kistik Ekinokokkozis Hastalarında Spesifik IgE Düzeyleri, 2004
 • Kaya S, Cicioğlu Arıdoğan B, Demirci M,Hepatit B ve C virüs enfeksiyonu olan hastalarda hepatit G prevalansı, 2004
 • Demirci M., Kaya S., Demirdal T., Cicioğlu Arıdoğan B,Bağırsak Parazitozunda Tuvalet Eğitimi ve Temizliğin Önemi., 2003
 • Arıdoğan-Cicioğlu B., Yıldırım M., Baysal V., İnalöz H.S., Baz K., Kaya S.,Serum Levels of IL-4, IL-10, IL-12, IL-13 and IFN-Gamma in Behcet's Disease, 2003
 • Adiloğlu A.K., Can R., Kaya S., Cicioğlu-Arıdoğan B,Isparta İli Kesme Köyünde 15-60 Yaş Arası Gönüllülerde Boğaz Sürüntü Örneklerinin İncelenmesi, 2002
 • Arıdoğan BC, Baydar H, Kaya S,Antimicrobial activity and chemical composition of some essential oils, 2002
 • Demirci M., Cicioğlu-Arıdoğan B., Can R., Kaya S,Isparta'da Değişik Gruplarda Toxoplasmosis Seroprevalansı, 2001
 • Kaya S, Hemsireler için MİKROBİYOLOJİ, Protozoonlar, ISBN:978-975-420-746-0, S:315-338, Nobel Tıp, 2010
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde İzole Edilerek Tiplendirilen Kandidalarda Virulans Faktörlerinin Araştırılması Ve Antifungal Duyarlılıklarının Belirlenmesi , Yönetici, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yönetici,,1.1.2011
 • Salt Anti HBc(+) Pozitif Kişilerde HBV DNA Tayini , Yönetici, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yönetici,,1.1.2010
 • Romatoid Artritin Patogenezinde Mikrokimerizmin Rolünün Araştırılması , Yönetici, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yönetici,,1.1.2009
 • Kan Donörlerinde Hepatit B Virus Core Antikorlarının Saptanması. uzmanlık tez projesi 1499-TU-07 , Yönetici, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yönetici,,1.1.2008
 • Hepatit B Virus ile İnfekte Hasta Serumlarında Genotip ve Subtiplerin Tayini. Bilimsel Araştırma Projeleri , Yönetici, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yönetici,,1.1.2005

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Mikrobiyoloji
 • Klinik Mikrobiyoloji
 • Viroloji
 • İmmünoloji
 • Mikrobiyoloji
 • Bakteriyoloji
 • Parazitoloji
 • Mikoloji

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön