AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Üniversite Ankara Üniversitesi-Fen Fakültesi - Biyoloji
 • Üniversite Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. - Tıbbi Laboratuvar
 • PEHLİVAN MELEK,çalışkan ceyda,YÜCE ZEYNEP,SERCAN HAKKI OGÜN,Secreted Wnt antagonists in leukemia: A road yet to be paved., LEUKEMIA RESEARCH, 2018, 69, 24 30
 • Çalışkan Ceyda,PEHLİVAN MELEK,YÜCE ZEYNEP,SERCAN HAKKI OGÜN,Dishevelled proteins and CYLD reciprocally regulate each other in CML cell lines, Molecular Biology Reports, 2017, 5
 • PEHLİVAN MELEK,Çalışkan Ceyda,YÜCE ZEYNEP,SERCAN HAKKI OGÜN,Forced expression of Wnt antagonists sFRP1 and WIF1 sensitizes chronic myeloid leukemia cells to tyrosine kinase inhibitors, Tumor Biology, 2017, 5, 1 9
 • AKARSU AYŞE NURTEN,Tayebeh Rezaie,DEMİRTAŞ MELEK,DD Farhud,Mansoor Sarfarazzi,Multiple synostosis type 2 SYNS2 maps to 20q11 2 and caused by a missense mutation in the growth differentiation factor 5 GDF5, Am.J.Hum.Genet., 1999, 281
 • Balcı S, Demirtas M, Civelek B, Piskin M, Sensöz O, Akarsu AN., Phenotypic Variability of Triphalangeal Thumb-Polysyndactyly Syndrome Linked to Chromosome 7q36. , American Journal of Medical Genetics, 1999, 7, 399-406
 • Yuce A, Kocak N, Demirtas M, Ozen H, Gurakan F, Ozguc M. ,DNA haplotype analysis for the diagnosis of Wilson disease in siblings., Acta Pediatr, 2000, 3, 1142-4
 • Sercan HO, Pehlivan M, Şimşek Ö, Ateş H, Sercan Z.,Induction of Apoptosis Increases Expression of Non-canonical WNT Genes in Myeloid Leukemia Cell Lines. , Oncology Reports, 2007, 6, 1563-9
 • Pehlivan M, Sercan Z, Sercan HO,sFRP1 promoter methylation is associated with persistent Philadelphia chromosome in Chronic Myeloid Leukemia, Leukemia Research , 2009, 8, 1062-7.
 • Sercan Z, Pehlivan M, Göktürk D, Sercan HO,β-catenin mutations are observed in chronic myeloid leukemia., Tumori, 2009, 95, 836-839.
 • Sercan Z, Pehlivan M, Sercan H.O.,Expression profile of WNT, FZD and sFRP genes in human hematopoietic cells , Leukemia Research, 2010, 7, 946-949
 • Hakkı Ogun Sercan, Ilgın Öztürk, Ceyda Çalışkan, Melek Pehlivan, Zeynep Sercan. ,An In-House Method for Molecular Monitoring of BCR-ABL, Turk J Hematol, 2012, (4), 348-353
 • PEHLİVAN MELEK,Çalışkan Ceyda,YÜCE ZEYNEP,SERCAN HAKKI OGÜN,KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ DE WNT ANTAGONİSTLERİ NİN TİROZİN KİNAZ İNHİBİTÖR DUYARLILIĞINA ETKİSİ,3. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi,05.05.2016 07.05.2016, TÜRKİYE
 • PEHLİVAN MELEK,Çalışkan Ceyda,YÜCE ZEYNEP,SERCAN HAKKI OGÜN,THE ROLE OF sFRP1 IN CML PROGRESSION,Wnt Meeting 2016 EMBO Conference,14.09.2016 17.09.2016, Brno, ÇEK CUMHURİYETİ, 14.09.2016
 • Balcı S, Demirtas M, Civelek B, Piskin M, Sensöz O, Akarsu AN,Triphalangeal Thumb Polysyndactyly Syndrome from Turkey., , ,European Journal or Human Genetics,31 Annual Meeting of the European Society of Human Genetics,29 May – 1 June, Geneva, Switzerland , 1999
 • Özbas-Gerceker F, Yusbasıoglu A, Demirtas M, Ozgul K, Ozguç M., TUBITAK DNA/Cell Bank & Gene Research Laboratory,Workshop on biobanks: practical, ethical and legal issues,12-13 Eylül, Uppsala, İsveç, 2002
 • H.Ogün Sercan, Melek Pehlivan, Halil Ateş, Zeynep Sercan, A Role for Noncanonical Wnt signaling in programmed cell death. , ,International Journal of Molecular Medicine ,13th World Congress on Advances In Oncology and 11th International Symposium on Molecular Medicine, October, Hersonissos, Crete, Greece., 2008
 • Göktürk D, Pehlivan M, Bilkay Görken İ, Karagüler Z, Sercan Z. ,Over-expression of TATA binding protein associated factor 7 induces cell death by microtubule stabilization similar to the soluble form of HIV-Tat,III. International Congress of Moleculer Medicine,Mayıs, İstanbul, Türkiye, 2009
 • Yüce A, Demirtaş M, Koçak N, Özen H, Gürakan F, Özgüç M,DNA Haplotip Analizine Asemptomatik Kardeşlerde Wilson Hastalığı Tanısı,4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi,10-13 Mayıs, Bursa, Türkiye, 2000
 • Tuğ E, Tuğ T, Elyas H, Demirtaş M, Özgül K.,Asbestoza bağlı Malign Mezotelyomalı Hastalarda Tümör Supressör Gen Değişikliği,XV. Ulusal Kanser Kongresi, 23-27 Nisan, Antalya, Türkiye, 2003
 • Sercan HO, Pehlivan M, Şimşek Ö,Ateş H, Sercan Z. ,Miyeloid Hücre Hatlarında Apoptozun Tetiklenmesi Non-Canonical Wnt Yolağında Yer Alan Genlerin Ekspresyonlarını Uyarır,X.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi,6-9 Eylül , Antalya, Türkiye, 2007
 • Göktürk D, Pehlivan M, Bilkay İ, Karagüler Z, Sercan Z.,TAF 7 ekspresyonunun siRNA ile baskılanması sonrasında apoptotik süreçteki değişikliklerinin araştırılması. ,Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Ve Araştırma Merkezi,3-5 Haziran, İzmir, Türkiye, 2008
 • Melek Pehlivan, Zeynep Sercan, H.Ogün Sercan,Kronik Myeloid Lösemi hastalarında sFRP1 geninin promotör bölgesinin epigenetik ve genetik değişikliklerinin incelenmesi. ,34.Ulusal Hematoloji Kongresi,8-11 Ekim , İzmir, Türkiye, 2008
 • Göktürk D, Pehlivan M, Bilkay İ, Karagüler Z, Sercan Z. ,TAF 7 ekspresyonunun siRNA ile baskılanması sonrasında apoptotik süreçteki değişikliklerinin araştırılması,XI.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi,,27-30 Ekim, Bodrum, Türkiye, 2009
 • Zeynep Sercan, Melek Pehlivan, Ceyda Çalışkan, Ilgın Öztürk, Feriha Özkaya, Seda Baykal, H.Ogün Sercan.,Nöroblastom hücre hattında kemoteropötik ajanlara yanıtta kanonikal ve nonkanonikal Wnt yolağı genlerinin rolünün araştırılması. ,XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi,27-30 Ekim, Türkiye, 2013
 • Melek Pehlivan, Ceyda Çalışkan, Halil Ateş, Feriha Özkaya, Zeynep Sercan, H.Ogün Sercan. ,Kronik Myeloid lösemide tedavi direncine karşı sFRP1 proteininin kullanılması.,40. Ulusal Hematoloji Kongresi,22-25 Ekim , Antalya, Türkiye, 2014
 • Melek Pehlivan, Ceyda Çalışkan, Halil Ateş, Feriha Özkaya, Zeynep Sercan, H.Ogün Sercan. ,Kronik Myeloid Lösemi'de WIF1 proteininin tedavi direncinin aşılmasına etkisi.,II.Uluslararası katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi,17-19 Nisan, Kayseri, Türkiye, 2015
 • Melek Pehlivan, Ceyda Çalışkan, Zeynep Sercan, H. Ogün Sercan,K562 hücre hattında sFRP1 varlığının Wnt sinyal yolağı genlerine etkisi. ,XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi,26-30 Ekim, Muğla, Türkiye, 2015
 • Ceyda Çalışkan, Melek Pehlivan, H. Ogün Sercan,Nöroblastomada gözlenen ilaç direncinde, MYCN varlığında Wnt Sinyal ileti Yolağının Rolünün İncelenmesi,XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi,26-30 Ekim, Muğla, Türkiye, 2015
 • İmmün Yanıtta Rol Alan Sitokin Genleri (Inf Gamma,Il17,Il4,Il2) Metilasyon Profillerinin Ve Ekspresyonlarının Transplantasyon Öncesi Ve Sonrası Araştırılması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (124.976,52 )
 • Topluma Temel Yaşam Desteği Farkındalığının Kazandırılması, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (33.304.2)
 • K562 Hücre Hattında sFRP1 Varlığının Wnt Sinyal Yolağı Proteinlerine Etkisi, Yürütücü, 214Z178, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (30.000),1.2.2016
 • Frizzled 4,5,7 ve Wnt5b’nin apoptozis sürecindeki rolünün araştırılması. TÜBİTAK / TBAG Araştırma Projesi, Araştırmacı, 107T509, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (108.750),1.4.2009
 • Salgılanan Frizzled ilişkili Proteinlerin (sFRP) promotor bölgelerindeki genetik ve epigenetik değişikliklerin Kronik Miyeloid Lösemi (KML) hastalarında araştırılması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (69.020),4.11.2009
 • Damarlı Kemik Doku Mühendisliği Uygulamaları İçin Kök Hücre Yüklü Nanolif Destekli Peptid Tabanlı Hidrojel Tasarlanması”. İKC-ÖNAP/ Proje no:2016-ÖNP-MÜMF-0022., Araştırmacı, 2016-ÖNP-MÜMF-0022., ÖNAP, Araştırmacı, (119.941,94 )
 • Sfrp1 Proteininin Kronik Myeloid Lösemi Kök Hücresi Mirna İfade Desenine Etkisi, Yürütücü, ÖNP-SHMY-0026., ÖNAP, Yürütücü, (89.775,32 )
 • Kronik Miyeloid Lösemide, tirozin kinaz inhibitörlerine karşı oluşan primer dirençte Wnt/-katenin yolağı antagonistlerinin rollerinin incelenmesi, Bursiyer, 111S480, TÜBİTAK Destekli Proje, Bursiyer, (187450),1.1.2013
 • 34.Ulusal Hematoloji Kongresi Genç Katılımcı Ödülü,2008
 • En iyi laboratuvar çalışması” Bristol Myers Squibb Endüstri Ödülü,2008
 • Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Poster Birinciliği Ödülü,2008
 • Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Enstitü İkinciliği Ödülü,2008
 • Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Enstitü İkinciliği Ödülü,2014
 • II. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, En iyi Bildiri Ödülü,2015
 • XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Poster Üçüncülük Ödülü,2015

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı

İLETİŞİM

Başa Dön