İKÇÜ'de Proje Hazırlama (PCM) Eğitimi.

Eğer bir proje fikriniz varsa, bu fikri proje haline getirebilmek için sistematik bir yol izlemek gerekir. İzmir Kâtip çelebi Üniversitesi, Projesini somut olarak ortaya koyup ilgili bütçelerden destek alarak toplumla buluşturmak isteyen girişimcilere yönelik düzenlenen eğitime ev sahipliği yaptı.


Rektör Prof.Dr.Galip Akhan himayesinde, İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Mehmet Bahçekapılı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde iki gün süren programda; Proje Döngüsü Yönetimi, sorun, paydaş, hedef, strateji analizi, faaliyet planı, proje bütçesinin hazırlanması gibi konularda eğitim verildi.


Proje fikrinin tasarlanmasına, geliştirilmesine, ilgili fon kaynaklarına başvuru yapılmasına, projenin onaylanması halinde yürütülmesine, proje bitiminde değerlendirilmesine ve proje çıktılarının toplum ile paylaşılmasına kadar olan döngüyü aktaran, Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi Proje Müdürü Dr. Nebiye Yaşar’ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen "Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama ve Yönetimi Döngüsü Eğitimi’ne STK temsilcilerinin yanında kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel yoğun ilgi gösterdi.


Eğitim sonunda İKÇÜ’de eğitim gören 100 katılımcı Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi sertifikası sahibi oldu.


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön